Ekonomické stavby diskusia

Ekonomické stavby diskusia

Ekonomické stavby diskusia

Ekonomické stavby diskusia

Bolo to odvážne riešenie

Finančná kríza zasiahla aj trh s nehnuteľnosťami. Banky a finančné inštitúcie sprísnili podmienky na poskytovanie pôžičiek, k hypotekárnym úverom sa síce možno dostať aj teraz, ale ťažšie ako v minulosti. Manželia (Kóšovci), ona učiteľka, on geológ, mali to šťastie, že sa o vlastný rodinný dom stačili postarať ešte pred vypuknutím súčasnej krízy, takže predišli uvedeným komplikáciám. Ako sami priznávajú, bolo to odvážne riešenie. Dnes sú vlastníkmi novučičkého domu v Rovinke pri Bratislave, kde sme ich navštívili...

Vieme od vás, že ste celé štvrťstoročie bývali vcelku šťastne a spokojne v bytovom dome. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa po toľkých rokoch rozhodli postaviť si vlastný rodinný dom?
Bývali sme dvadsaťpäť rokov v panelákovom dvojizbovom byte v Bratislave, v mestskej časti Petržalka. Lokalita Ovsište napriek zlej povesti petržalských sídlisk nám naozaj poskytovala pohodlné a bezpečné bývanie v blízkosti zelene a dunajských ramien, kam sme často chodievali s deťmi na prechádzky. Nedostatok priestoru sme začali pociťovať vtedy, keď deti podrástli a každý potreboval v byte svoj kútik. Uvažovali sme aj o výmene bytu za väčší, ale ceny spolu s požadovaným odstupným boli pre nás neakceptovateľné. Cena staršieho troj- štvorizbového panelákového bytu sa vyšplhala na úroveň ceny novostavby rodinného domu na vidieku v blízkosti Bratislavy. A tak sme začali uvažovať o kúpe aspoň staršieho domu.

Čo sa stalo, že ste sa napokon rozhodli pre výstavbu nového domu?
Spôsobilo to viacero faktorov. Najskôr sme naozaj uvažovali o rekonštrukcii staršieho rodinného domu, ale túto myšlienku sme rýchlo zavrhli. Mladšia polovica rodiny mala podmienku, že lokalita nesmie byť ďaleko od Bratislavy. V tom čase ceny aj starších bratislavských bytov rástli a ceny pozemkov v okolí Bratislavy boli relatívne nízke. A tak sa zrodil plán, že byt v Petržalke predáme, za získané peniaze si kúpime päťárový pozemok na novostavbu neďaleko Bratislavy a zvyšok vykryjeme hypotekárnym úverom. Vzhľadom na náš vek to bolo odvážne riešenie, ale museli sme konať rýchlo, aby sme neprepásli možnosť získania hypoúveru. Byt sme predali, dočasne sme sa presťahovali do prenajatého bytu a ostatné už išlo podľa plánu. Okrem spomínaných priaznivých okolností, teda dobrej trhovej ceny bratislavského bytu, výhodnej ceny pozemku na dedine a dlhodobej hodnoty rodinného domu k tomuto rozhodnutiu určite prispela aj nostalgia na pokojným životom na dedine, kde sme prežili roky mladosti.

Nelákala vás myšlienka, že si dom postavíte svojpomocne?
V dnešných ekonomických a sociálnych pomeroch, v ktorých žijeme, by sme považovali svojpomocné stavanie rodinného domu na pokus o samovraždu. O to viac, že nikto z nás nie je stavbár, ktorý by sa aj po odbornej stránke veciam rozumel.

Keď ste sa rozhodli pre „stavbu na kľúč“, aké boli vaše ďalšie kroky?
Priebežne sme pozorne sledovali trh s nehnuteľnosťami, časopisy aj odbornú literatúru, takže sme získali slušný prehľad o situácii v stavebníctve a na trhu realít. Postupne sme oslovili niekoľko firiem, konzultovali sme aj s odborníkmi a napokon sme sa akosi intuitívne obrátili na Ekonomické stavby, ktorým sme zverili všetky záležitosti súvisiace so stavbou.

Zohrala v tomto vašom rozhodnutí nejakú úlohu aj skutočnosť, že Ekonomické stavby poskytujú viaceré záruky, ako je napríklad dodržanie dohodnutej ceny stavby, možnosť spätného odkúpenia či platby po jednotlivých etapách?
To všetko sú veľmi dôležité garancie, ktoré určite zohrali úlohu v tom, že sme stavbu zverili práve Ekonomickým stavbám. Veľmi zavážila aj možnosť využitia preklenovacieho úveru. V katalógu Ekonomických stavieb sme navyše našli aj cenovo prístupný a pre nás vhodný typ domu. V neposlednom rade na nás pozitívne vplýval aj spôsob komunikácie manažérky referencie Ekonomických stavieb.

Podľa akého kritéria ste si vyberali typ domu a prečo? Nechali ste si v tejto veci poradiť aj od pracovníkov na základe skúseností Ekonomických stavieb?
Hľadali sme pekný štvorizbový rodinný dom pre štvorčlennú rodinu, ktorý by aj cenovo vyhovoval našim finančným možnostiam. Nemali sme vlastný projekt, vyberali sme si z katalógu Ekonomických stavieb skúsenosti. Po jeho dôkladnom preštudovaní a po niekoľkých veľmi užitočných konzultáciách s manažérkou spoločnosti sme sa rozhodli pre rodinný dom N7 so štyrmi miestnosťami s úžitkovou plochou do 200 m2. Súčasná katalógová ponuka Ekonomických stavieb je určite oveľa pestrejšia, ako bola na začiatku, ale pravdepodobne by sme si aj teraz vybrali tento typ domu. Nemali sme nijaké špecifické požiadavky, dispozičné riešenie aj všetko ostatné nám vyhovuje.

Nie je ešte štandardom, aby v rámci služieb stavebné spoločnosti poskytovali svojim klientom vybavenie stavebného povolenia zadarmo...
To je ďalšia vec, ktorá nás v ponuke Ekonomických stavieb príjemne prekvapila. Vzhľadom na terajšie chaotické pomery na stavebných a katastrálnych úradoch sme si však stavebné povolenie a ďalšie „papierovačky“ vybavovali sami, so „záložnou“ podporou skusenosi Ekonomických stavieb.

V úvode ste už naznačili okolnosti, za akých ste stavbu financovali.
Ako sme už uviedli v inej súvislosti, hlavnú časť finančných prostriedkov na kúpu pozemku a stavbu domu sme získali predajom dvojizbového bytu v Bratislave Petržalke. To však nestačilo na pokrytie všetkých výdavkov, a tak sme stavbu financovali pomocou preklenovacieho úveru aj s pomocou hypoúveru.

Pokiaľ ide o rozpočet – do akej miery ste zasahovali do tvorby detailného rozpočtu stavby. S ohľadom na finančné možnosti ste uprednostnili skôr lacnejší variant stavby alebo peniaze nehrali hlavnú rolu?
Jedno s druhým. Aj pri vypracúvaní rozpočtu sme úzko spolupracovali s manažérkou Ekonomických stavieb. Podrobne sme prediskutovali každú položku. Snažili sme sa voliť lacnejšie varianty, ale nie na úkor kvality. Vo väčšine prípadov sme si dali poradiť od odborníkov na základe ich referencie Ekonomických stavieb a v konečnom dôsledku sme uprednostnili kvalitu pred nízkou cenou a nekvalitou.

Pri každej stavbe sa vyskytnú nejaké problémy. Ako to bolo vo vašom prípade? Boli počas realizácie projektu potrebné nejaké zmeny oproti pôvodným nákresom? Pokiaľ áno, aké a prečo?
Vzhľadom na počiatočné problémy spojené s výstavbou cesty a inžinierskych sietí sme pre operatívne riešenie problémov boli v neustálom kontakte s realizátorom stavby. Okrem toho sme počas samotnej stavby realizovali menšie zmeny oproti pôvodnému projektu. Týkalo sa to riešenia kuchyne a predsiene. Ďalej sme sa rozhodli, že namiesto betónového schodiska dáme drevené samonosné schody. Riešenie kuchyne bolo prispôsobené požiadavkám a predstavám kuchárky a predsiene podľa praktickosti a estetiky. Medzi predsieň a obývačku sme osadili dvere, aby hospodárska časť domu bola aj vizuálne oddelená od obývacej časti domu. Betónové schodisko a jeho bočná stena by zasa značne ubrali z priestoru a pôsobilo by to na nás deprimujúco. Preto sme sa rozhodli pre drevené schody.

Je všeobecne známe, že kto má vlastný dom, nemôže nikdy povedať, že je všetko hotové, že už nie je čo robiť...
Tým, že s manželkou pochádzame z vidieckeho prostredia, kde sme bývali v rodinnom dome, máme jasno v tom, čo nás ešte čaká a neminie. Chceli by sme vytvoriť príjemné prostredie okolo domu ne oddych a záľuby, čo bez každodennej starostlivosti, čiže bez práce nie je možné. Keď sa nám to podarí, budeme mať bývanie, po akom sme túžili...

Ďakujeme Vám za diskusia Ekonomické stavby.


Katalóg rodinných domov zadarmo

Newsletter - odber novniek